Hoạt động nghiên cứu của công ty

Công Ty Cổ Phần Vi Sinh Ứng Dụng luôn cố gắng đào tạo, nghiên cứu để cho ra sản phẩm với chất lượng tốt nhất.  Dưới đây là một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động nghiên cứu của công ty do GS.Phạm Văn Ty - Trưởng khoa vi sinh trường đại học Khoa Học Tự Nhiên thực hiện.